Toplumsal Farkındalık..!

tarafından
146
Toplumsal Farkındalık..!

Toplumsal yaşamdaki sorunlara dikkat çekebilmek adına istanbulda bir grup duyarlı insan bir araya gelerek özellikle dini bir toplumda yaşanan sorunları bütün tarafların katılımıyla aynı masa etrafında konuşup zamanla nasıl nasıl çözümlerin üretilebileceğinin önünü açabilmek için geçtiğimiz günlerde bir panel organize etmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmışlardır. Toplum adına yaptıkları bu çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür eder başarılarının devamını dileriz.

FARKINDALIK PLATFORMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Farkındalık Platformu tarafından 16 Aralık 2018 günü 15.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen “Toplumsal Meseleler ve Âlim & Cemaat ilişkileri Paneli ” farklı bölgelerden gelen âlimler, eğitimciler, yayıncılar, gazeteci ve yazarlardan oluşan konuşmacıların ve seçkin misafirlerin katılımıyla gerçekleşmiş ve üç ana başlık altında konuşmalar yapılmıştır. Bu panel aynı zamanda dizi halinde devam edecek olan toplumsal bir çalışmanın ilki olması hasebiyle bütün konular detaylı olarak konuşulamamış olup devamındaki oturumlarda konuların daha geniş şekilde ele alınması hedeflenmiştir.
Panele dair sonuçlar aşağıdaki bildirgeyle kayıt altına alınmıştır.
* Toplumsal hayata dair âlimlerin ve düşünürlerin ortaya koydukları tablodan toplumsal mutabakatın geliştirilmesi ve bu tür inisiyatiflerin daha çok âlim ve düşünürün katılımıyla genişletilerek devam ettirilmesinin gerekliliği kanaati ortaya çıkmıştır.
*Âlim ve cemaat olarak el birliği ile toplumsal birçok eksikliğin giderilebileceği ve gelecek için olumlu kurumsal yapılar oluşturularak etkili insanların yetiştirilmesine zemin hazırlanabileceği zorunluluğuna vurgu yapılmıştır.
*Âlimlerin ve diğer konuşmacıların ısrarla üzerinden durdukları karşılıklı sevgi, saygı, güven ve samimiyet ekseninde istişarelerin yapılabileceği, gerektiğinde eleştirilerinde ortaya konulabileceği faydalı platformların oluşturulmasınında eksikliklerden birisi olduğu ifade edilmiştir.
* Kurumsallaşmanın, kalifiye idareci ve kadroların oluşturulması için bütün STK’ların zamanın şartlarına ayak uyduracak şekilde yeniden yapılanması sorunlara daha etkili çözümler üretme noktasında el birliği yapmaları bir başka eksilik olarak ortaya konulmuştur.
*Toplumun çok yönlü sorunlarının tespitinden hem âlimlerin hemde toplumun kendi üzerlerine düşen sorumluluğu ciddiyetle ve beraberce yerine getirmelerinin toplum huzuru için kaçınılmaz bir gereklilik olduğu beyan edilmiştir.

Panelin ikincisi, yakın zamanda ilan edilecek tarihte, değerli konuşmacıların katılmasıyla gerçekleştirilecektir. Sorunlara çözüm üretmek adına katkı sunan, destek veren ve emeği geçen herkese ayrı teşekkür ederiz. FARKINDALIK PLATFORMU