Neden İmamet

tarafından
72
Neden İmamet

Tevhid Adalet Nübüvvet imamet Mead

Yukarıda belirttiğimiz konu başlıkları İslam’ın iki ana unsurundan biri olan İmamiyye Şiasının inanç kaidelerini yani imanın esaslarını oluşturur.

Bunların hepsi birbirine bağlı ve tamamlayıcıdır insanlar önce bir yaratıcıyı kabul ettikten sonra onun adil olması gerektiği konusu üzerinde düşünür.

Tek ve adil bir yönetici hususu üzerinde düşünen insan bu tek ve adil olan yaratıcının yarattığı insanları doğru yolu bulması konusunda kendilerine bir yardımcı ve yol gösterici gönderilmesi gerektiği konusu üzerinde kafa yorar.

Bu konular üzerinde düşünen ve bir yardımcı Nebi ile doğru yolu bulan insan kendisinin bulduğu yolun sürekli ve tüm insanları kuşatıcı olması gerektiği hususunda düşünmeye ihtiyaç duyar.

İnsan şunu deme lüksüne sahip değildir evet ben Allah’ın peygamberlerinin yanında doğru yolu buldum benden ve peygamberden sonra insanlar ne yaparsa yapsın.

 Tevhid adalet ve Nübüvvet hususunda mutmain olan insan bu sistemin sürekliliği hakkında düşünmeye mecburdur.

Nübüvvet konusunu anlayan insan onun getirdiği sistemin en doğru şekilde diğer nesillere ulaşması gelecek nesillerin de tereddütsüz şeksiz şüphesiz doğru yolu bulması gerektiğini anlar.

Tam burada imamet konusu devreye girer peygamberlerden sonra onun yolunu doğru şekilde insanlara anlatacak aynı düşünceyi paylaşan ve aralarında hiçbir farkı olmayan bir Silsile lazımdır.

Nasıl ki yeni doğan bir bebeğin kendisine bakacak onu koruyacak terbiye edecek zor zamanında ona destek olacak birine ihtiyacı var ise peygamberlerden sonra da onun getirdiği bu yeni doğmuş dini koruyacak taraftarlarını gözetecek dar zamanlarında onlara yardımcı olacak bir Silsile lazımdır

İnsanlık âlemi yaratılışından itibaren peygamberlerden sonra bir türlü bu silsileyi kabul etmemiştir.

Günümüzde bu konunun ne kadar elzem olduğu daha çok ortaya çıkıyor.

Peygamberlerden sonra bir mürebbiye silsilesi tarafından terbiye edilmeyen insanlar peygamberlerin vefatından hemen sonra güç para şan şöhret kavgalarına tutuşmuş ve yaptıkları hataları peygamberlerin getirdiği dini tarif ederek doğru yol buymuş gibi kendilerinden sonraki nesillere aktarmışlardır.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için birkaç örnek vermek daha iyi olacaktır kanısındayım.

Hz Musa (A.S) Yahudi kavmine gönderildi vakit Musa (A.S) Harun Aleyhisselam’ın kendisine yardımcı olarak verilmesini yüce Allah’tan talep etmiştir ayeti kerime şu şekildedir.

 Bana ailemden bir vezir ver biraderim harun’u onunla arkamı kuvvetlendir onu işim de ortak akıl ta ki seni çok çok tesbih edelim ve seni çok çok zikrederim şüphesiz sen bize hakkı ile görensin.

Taha suresi 29 35 ayetler.

 bu ayet-i kerimeden anlaşılan şudur Musa (A.S) kendisine yardımcı olacak bir yardımcı ve vasi istiyor ama kavmi daha ilk fırsatta vasiye uymayarak hemen Samiriye uyuyor üstelik bu vasi bir peygamberdir.

2. örnek Bir zati yüce İslam peygamberinin ümmetidir.

Sahi kaynaklar da ve ayetlerle sabit olan imamet konusunda Ümmet hemen yan çizmiştir bizim gayemiz bu olayı ayet ve hadislerle kanıtlamaktan ziyade sosyal etkileridir.

Son nebinin darı bekaya irtihalinden hemen sonra Ümmet hemen eski adetlere dönme noktasında eğilim göstermiştir.

Bu eğilimler 2 ve 3 halife döneminde daha fazla gün yüzüne çıkıyor çıkmaya başlamıştır.

Örneğin Bedir ve Uhud savaşına katılanlara yapılan savaşlardan elde edilen ganimetlerden daha fazla pay verilmesi. Nedeni ise onların İslam yolunda ilk cihad edenler olması ve peygamber ile omuz omuza savaşmasıdır.

Ama peygamber (A.S) döneminde böyle bir ayrıcalık hiç olmamıştır.

O bütün ümmeti aynı görmekteydi ve Allah yolunda yaptıkları cihazların karşılığını ondan alacaklarını belirtmiştir.

 2. olarak akrabaların ayrılması ve sınıfsal ayrımcılık gün yüzüne çıkmaktadır.

 Sınıfsal ayrımcılık ve adam kayırma ise 3 halife döneminde daha fazla gün yüzüne çıkıyor.

 İşlerin başına ehil olanlardan ziyade 3 halife ile aynı aileden olanlar getirilmiştir.

 Başka bir örnek ise Arap olmayanların Araplardan daha küçük görülmesidir Aziz İslam peygamberin döneminde bu tür uygulamalar hiç olmamıştır.

 Şimdi sevgili dostlar biraz insaflı can düşününce peygamberlerden sonra yaşanan ve bir türlü istenen düzeye ulaşamayan dinlerin sebebi bu silsileden uzak oluşunun neticesi değil midir sorusu insanların aklına geliyordur elbette.

Allah insanlara doğru ve yanlışı bütün hatları ile göstermiştir Allah insanlara nebiler ve onların vasiyetleri aracılığı ile bütün yolları çizmiş bulunmaktadır. Ama biz insanlar nebiler vasıtasıyla aldığımız dini onun vesileleri aracılığı ile Kemal’e ulaşmasına engel olmuşuzdur.

 Peygamberlerden hemen sonra bu tutumlar tüm insanlık âleminin gidişatını etkilemiştir.

İmamiye şiası bu konunun halini peygamberden sonra bir Silsile Halil olacağına inanmaktadır ve bu silsilenin imamet olduğuna kanaat getirmektedir bunu da ayetler ve sahih hadislerle delillendirmek ektedir.

Esasen akıl bile bu konunun anlaşılmasında tek başına yeterli olabilmektedir.

Tabiatı itibariyle çok çabuk etkilenen bilen insan vesvasil hannas olan Şeytan’ın vesveseleri ile çok çabuk yoldan çıkabilmektedir ve Allah’ın peygamberin getirdiği dinden uzaklaşma bilinmektedir. Bu konuda İmamiye Şiası 12 İmam tarafından eğitilen Bir toplumun yani en az 250-300 yıl aynı düşünce tarzı tarafından yetiştirilen insanların daha sağlam ve daha mümin olacağı kanaatindedir.

  250-300 yıl gibi bir süre zarfında sürekli adil yöneticiler tarafından yetiştirilen bir toplum kendilerinden sonraki topluma da aynı şekilde örnek olabilme kabiliyeti taşıyacaktır.

İşte tam da burada yazının konu başlığı olan neden imamet sorusu daha net anlaşılabilmektedir.

Bizim açımızdan imametin gerekliliği peygamberden sonra aynı aileden olan insanların yönetimde olmasından ziyade bütün insanlığı Kemal’e ulaştıracak doğru yola sevk edecek, yegâne kapıdır.

Akay TANRIVERDİ