Kur’an’a Göre Zaman ve Mekan

tarafından
214
Kur’an’a Göre Zaman ve Mekan

Kur’an modern bilime ışık tutmaya devam ediyor ve daima da devam edecektir. Modern bilimin vardığı sonuçlar gösteriyor ki, zaman kesinlik gösteren bir gerçek değil, göreceli bir algıdan ibarettir. İşin ilginç tarafı ise 20. yüzyıla kadar bilimin farkında olmadığı bu gerçeğin, 14.yy da indirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim‘de açıklanmış olmasıdır.

Bilimin kabul ettiği zamanın göreceliği kavramı, Kur’an’da insanlara açıkça anlatılmıştır.

Kur’an’a göre zaman, yaşanan olaylara, mekana ve koşullara göre değişen bir algıdır. Örnek verecek olursak, bir insan 70 ila 80 yaşına kadar yaşamasına rağmen, aslında Kur’an ayetlerine göre kısa bir zaman diliminde gerçekleştiğini ve bize haber verildiğini görebiliriz.

İsra Suresi-52.ayet şöyle der :

“Sizi çağıracağı gün, O’na övgüyle icabet edecek ve (dünyada) pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız.”

Yunus Suresi-45.ayet şöyle der :

“Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi onları bir arada toplayacağı gün, onlar birbirlerini tanımış olacaklar…”

Kur’an’ın dikkat çektiği konulardan biri, insan algılarının zaman açısından düşünüldüğünde farklı olduğuna, aslında kısa biz zaman diliminin uzun bir süre gibi algılanabileceği vurgulanmaktadır.

Müminun Suresi-112. ve 114. ayetler der ki :

Dedi ki: ‘Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? “Dediler ki: “Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor.” Dedi ki: “Yalnızca az (zaman) kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz.”

Zamanın mekana ve ortama göre farklı bir hızda geçtiğini gösteren bazı ayetler ise şu şekilde ifade edilmiştir :

Hac Suresi – 47.ayet :

“… Gerçekten, senin Rabbinin Katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.”

Secde Suresi – 5.ayet :

“Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O’na yükselir.”

Allah(cc), zamanı ve mekanı sonsuz ilmiyle kuşatmış ve öyle yaratmıştır. Dolayısıyla, Allah(cc)’ın kendi katında zaman, mekan, geçmiş ve gelecek hepsi birdir ve O’nun için zaman kavramı bir anlık bir şeydir. Allah(cc) bütün kainatı yaratmış ve bir düzene koymuştur. Zamanın her anını, zamansızlıkta tespit etmiştir. Bundan dolayı insanın bu dünyadaki yaşadığı her şey, Yüce yaratıcı olan Allah(cc)’ın izniyle gerçekleşir. O’nun izni olmadan bir yaprak bile, dalından toprağa düşmeyecektir.