KORUMAK MI? YAŞATMAK MI?

tarafından
1622
KORUMAK MI? YAŞATMAK MI?

KORUMAK MI? YAŞATMAK MI?

               Korumak; Herhangi bir şeyi olduğu haliyle saklamaktır. Yaşatmak ise; O olguyu hayata geçirmek, olağan bir ihtiyaca dönüştürmektir. İnsanlar sahip oldukları inançları, kültürleri, aileleri ve dostlarını olduğu gibi saklamak isterler istemsine ama bunu genelde yapabildikleri görülmemiştir. Çünkü bir şeyi korumak isterken zaman içinde ya onda bazı değişimlerin olmasına göz yumarsınız yada değişimi bizzat yapmanız kaçınılmaz olur. Eğer insan korumak yerine yaşamayı ve yaşatmayı seçerse hem korumuş hemde geliştirmiş olur.

               İnsan inancını korumak için tarihler boyu mücadele ederek bugünlere kadar gelmiştir. Bu uğurda mallarını, evlatlarını ve hatta canlarını veren çok fazla insan olmuştur. Bunca fedakârlığa rağmen inançlara baktığımızda bozulmanın her çeşidini maalesef görebiliyoruz. Mesela Yahudilik bir kısım insanlar onu korumak istemişler ama bugün geldiğimizde bu koruma Yahudiliğin siyonizm haline gelmesine engel olamamıştır. Aynı şekilde Hıristiyanlık yine benzer bir süreçten geçmiş ve günümüzde Papa ve etrafında ki bir avuç insanın keyfini sürdüğü bir hale gelmiştir. Peki ya İslam islamda da benzer durum maalesef görülmektedir. Bu koruma anlayışını acaba bu dinleri yayan Peygamberlerde de görüyor muyuz? Bazılarınız evet diyebilir. O zaman lütfen şunu bir düşünün eğer Peygamberler korumak üzerine gelseydi; Onları gönderen Yüce Allah cc onların emeklerini ve diğer insanların emeklerini boşa mı? Çıkardı. Bunu dememiz mümkün değil çünkü Yüce yaratıcı tüm dinlerde tek koruyucunun kendisi olduğunu açıkça beyan etmiş ve hiçbir çabayı zayi etmeyeceğini de özellikle belirtmiştir. Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Hiçbir din ve Peygamber inancı korumak için gelmemiş tam aksine yaşamak ve yaşatmak için gelmiştir. Günümüzde Dinlerde ki yığınla yozlaşmayı üzülerek görüyoruz. Yaşatmak önce anlamaktır, anlatmaktır, anladığınızla aranızda kesintisiz bağ kurmaktır.  Herkes etrafında olan bozulmanın ve giderek artan yozlaşmanın farkındadır. Bunu her ortamda hele hele soysal medyada sürekli dile getiriyor.

              Burada söyeleceğim şey özetle şudur; Lütfen inancınızı yaşayın ve yaşanmasına yardımcı olun kimseye anlatmayın, okuyun, araştırın ve inandığınız her ne ise onun ana kaidelerine bakın göreceksiniz ki bu ana kaidelerde korumak yoktur. Konuşmakla işler yürümemiş yürümeyecektir. İnancınızı kendiniz yaşayın ki başkaları da görüp imrensin. Unutmayın sizler yaşamadıkça anlatmanız hiçbir işe yaramayacak ve yaşamadığınız değerleri de koruyamayacaksınız