KİRALIK İNSAN..!

tarafından
156
KİRALIK İNSAN..!

Eğer kendinizi tanımazsanız özgürlüğünü yitirir ya KİRALANIR yada KİRALIK İNSANLARA hizmet edersiniz

KİRALIK İNSAN..!

İnsan varoluşu itibari ile özgürlük, adalet, eşitlik gibi evrensel ilkeler ile bunları anlayacak ve bunların doğrultusunda yaşamını dizayn edebileceği akıl ile donatılmıştır. Ancak insan bunca donanıma sahip olmasına rağmen tarihler boyunca birkaç etkenin kıskacından kendini kurtarmaya çabalamış ve çoğu zamanda bunu başaramamıştır. Bu etkenlerden biri GÜÇ sahibi olmak olagelmiştir.Güce  ulaşabilmek için insan çoğu zaman akıl, adalet,eşitlik gibi özünde varolan güçleri bile kullanamamış ve güce ulaşabilmek için kendisiyle çelişerek tüm bu özelliklerini güce feda etmiştir. İnsanın kendisini özgür yaşamaktan alıkoyduğu etkenlerden bir diğer ise DOYUMSUZLUK’tur insan ihtiyaçlarını ve doyma noktasını akıl gibi etkeni kullanarak kavrayamazsa elde ettiği tüm nimetleri yetersiz görmeye ve daha fazlasını istemeye devam edecektir ki tarihler boyu bunu yapmıştır.örneğin gücü elde etmiş ama daha fazlasını istemiş bunu maddi ve manevi zirvelere çıkarmayı istemiş ve neticede kendisini bu doyumsuzluğunun esiri etmiştir.İnsanı özgürlük,adalet,eşitlik ilkelerinden alıkoyan diğer bir etkende KENDİSİNİ tanıyamamasıdır.Eğer insan kendisini tanımaya yani ben kimim? Neden varım? Ve Yaşama Amacım nedir? Gibi bir takım soruların cevabını bulma noktasında geliştirmeye çalışmazsa yaşamı boyunca hep kendini arayıp duracaktır.Netice itibariylede hüsrana uğrayacak ve yine bu arayış içinde sağa-sola saparak esir gibi yaşamaya mahkum olacaktır.

Yukarıda ki etken ve örnekleri çoğalmak mümkün ancak burada bunlarla yetiniyorum.Bu etkenler ve sonuçlarına dair düşüncelerimin dayanağı İlahi kaynak,İlmi araştırmalar, tarihi yaşam ve psikolojik araştırmalarda isteyen herkes görebilir.Bu nedenle burada bu dayanakları yazmıyorum ki her akıl sahibi kendine göre bir yöntemle düşünüp bunlara ulaşabilsin.

Esasında bunlara insanı götüren şeyin insanın kendisini “KİRALIK İNSAN” olarak ortada bırakmasından kaynaklandığını düşünüyor olmamdır. Bugün gerek ülkemizde gerekse dünyada ki Siyasilere, bilgiyle uğraşanlara, teknolojik keşif yapanlara bakın neredeyse tamamına yakınını (elbette istisnalarda çoktur) kendisini Kiralık eşya gibi kiraya vermesidir.

Siyasete bakın dün yalanladığını buğun savunan insanlar gücün esiri olmuş ve kendisini güç sahiplerinin emirlerine veya gücü elde edebilmeye kiralamıştır. Bilgiyle uğraşıp gelişme sağlayanlara bakın ya Ölümcül silahlar yaparak başkalarının ölümü üzerinden gelişme ve doyumsuzluklarını tatmine çalışarak yine kendilerini kiraya vermişlerdir. Teknoloji, bilim, siyaset ve diğer tüm alanlarda  insanın yaşadığı gelişme, başarı, ilerleme ve tüm maddi ve manevi gelişmelerin tümünü bir araya topladığımızda dahi insanın yine de mutlu olamadığı görebiliyoruz işte bunun sebebi KENDİNİ tanıyamadığından kaynaklı olarak KİRALIK İNSAN olma durumuna düşmesi olarak görmek kaçınılmaz olmaktadır.

 

Eğer kendinizi tanımazsanız özgürlüğünü yitirir ya KİRALANIR yada KİRALIK İNSANLARA hizmet edersiniz

10.11.2018/14.00