Kendine Adil Olmak

tarafından
651
Kendine Adil Olmak

Adalet her şeyi olması gereken hak ettiği yere koymaktır. Yani hakkı yerine teslim etmektir. Dolayısıyla adalet hayatın sürdürülmesinde en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Bizim konumuz ise insanın kendisine karşı adaletli olup olmamasıdır. İnsanın kendisine karşı adil olmasını; Sahip olduğu artı ve eksi değer ve özelliklerini iyi analiz ederek hak ettikleri ve hak etmediklerini ona göre değerlendirmesi olarak izah etsek sanırım hata yapmış olmayız. Kendine adil olmanın hayatın en esaslı konusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendine adil olmak her şeyden önce insanın kendisinde ne gibi iyi ve kötü özellikleri ve yetkinlikleri varsa bunları bilmesi, tanıması ve kendisinin farkına varmasına olanak sağlayacak en mühim konu olduğuna inanmaktayım.

İnsan maalesef kendisine karşı adil değil. Neden mi? Birkaç örnek ile açıklamaya çalışalım. Mesela her insan üstün bir varlık olduğunu, Allah’ın yer yüzünde ki halifesi olduğunu ve bütün güzellikleri hak ettiğini düşünmektedir. Burası gayet olağan, Fakat bunu düşünürken bu üstünlüğünün gereğini yerine getirme konusunda zafiyet ve acizlik göstermekten kendisini alıkoyamaz. Dolayısıyla daha ilk adımda adaleti sağlayamaz. Oysa adalet hakkı yerine koymaktır demiştik. Başka bir örnek verelim anne baba olan insan evlatlarının kendi sözlerini dinlemesini isterler ama kendilerine sorsanız bir çoğu gençlik dönemlerinde anne babasının sözlerine nasıl itiraz ettiklerini anlatırlar, Yani ebeveyn olarakta insan kendisine adil olamamış oluyor. Bu örnekleri o kadar çoğaltabiliriz ki; Mesela işçi, Patron, eş, kardeş,yönetici, eğitimci, öğrenci ve benzeri tüm toplumsal statülere sahip insan bu alanlarda da maalesef edil değildir. İşçiyken işini hakkıyla yapma, patronken çalışanının hakkını gereği gibi yerine getirmek istemez, eğitimci iken gereği gibi öğrencisini eğitmez, öğrenci iken öğretmeninin verdiklerini gerektiği gibi dinleyip almaz, Eş ve kardeş iken,  eş ve kardeş olmanın gereklerini yerine getirmekten uzak durmaya adeta bahaneler arar, Siyasetçi veya yönetici iken halkına hizmet adına gereken işlerini hakkıyla yapmaz. Bunların daha fazlasını saymak mümkün ancak bunlar yeterlidir. Bütün bunlarda görevlerimizi yerine getirmeyerek öncelikle kendimize adil davranmamış oluyor kendi hakkımızı gasp etmiş oluyoruz.

Bunların dışında insanın birde KULLUK görevi var ki; Yukarıda saydığımız bütün statü ve görevlerin esasını oluşturur. İnsan kullukta da kendisine adil değildir insan. Eğer kullukta kendine dürüst ve adil olursa yukarıda ki tüm vazife ve statülerinin gerekliliklerini hakkıyla yerine getirir ve adil olur. Kul olarak en üstün olarak yaratıldığına inanan insan en üstün olduğunun bilinciyle davranırsa hayatında bütün işlerin yolunda gittiğini görecek ve adaletin adeta tadına varacaktır.

               İnsan kendisine karşı nasıl adil olacak diye soranlarınız olabilir. İnsan öncelikle kul olarak nelere sahip olduğunu anlamalı ve ona uygun davranmalıdır. Bunun için bilgiye, düşünmeye ve en yüce örnekleri takip etmeye muhtaçtır. Bunun yanında insan hadis-i şerifte buyrulduğu üzere “ HESABA ÇEKİLMEDEN ÖNCE KENDİNİZİ HESABA ÇEKİN” ilkesini hayatından hiç eksik etmemelidir. Ayrıca insanın bu dünyada yapamam diyebileceği hiçbir görev ve sorumluluğunun olmadığını da anlaması ve kabul etmesi gerekmektedir.Eğer insan kendine karşı adil değilse, insanlığın ondan adalet beklemesi düşünülemez…

Adalet önce kendimizle başlar…Saygılarımla

18.07.2019 İzzet CAF