Eleştirmek..!

tarafından
130
Eleştirmek..!

ELEŞTİRMEK..!

Eleştiriyi bir konu, bir durum, bir fikir yada bir eylemin eksik veya yanlış yanlarını ortaya koyarak düzeltilmesine katkı sunmak olarak ele alabiliriz. Bizlerinde çok sık başvurduğu bir yöntem olmaya başlamış olan eleştiri iki şekilde ele alınabilir. Birincisi eleştiriye konu olan durumun yanlış yanlarının düzeltilmesine katkı sunarak ele alınmasıdır. İkincisi ise eleştiriye konu olan durumun doğru yanlarını ortaya koyarak daha da gelişmesine katkı sunmaktır. Bu iki eleştiri çeşidiniOlumlu-Olumsuz diye ayıranlarınızda olabilir, ancak şahsi kanaatim eleştiri ÇÖZÜME katkı sunduğu sürece daima olumludur.

Peki neleri ve nasıl eleştiriyoruz?

Hem bireysel hem de toplumsal anlamda hemen her şeyi eleştirir hale geldik. Öyle ki artık çözüm,bilgi ve yön göstermek,düzeltmek gibi gereklilikleri içermesi gereken eleştiri bunlardan bağımsız sadece konuşma olsun diye yapılır hale geldi.Yani tabiri caizse ayağa düştü.Bunun elbette ki sebepleri var bunlar arasında,bilgi edinmekten kaçınmak, vakit ayırmamak,okumamak,duyarlı olamamak ve yardımcı olmaktan korkmak gibi bazı sebepler saymamız mümkündür.

Neleri eleştiriyoruz.?Bizim gibi düşünüp inanmayanları,bizim gibi hayata bakmayanları,bizim gibi yaşamayanları ve daha vahimi zahmet etmeksizin kendimiz dışındaki her durumu herkesi eleştiriyoruz.

Eleştirinin nasıl yapıldığına bakalım. Diyelim ki toplumda MADDE BAĞIMLIĞI üzerine bir eleştirimiz var. Bunun için bizim önce madde bağımlığının ne olduğunu,hangi maddelerin bağımlılık yaptığını,bunlara düşen insanların aile ve çevresel durumlarını vede toplumsal durumun neler olduğunu bilmemiz ve en önemlisi bu konuda yapılabilecekleri tespit etmiş olmamız gerekirken biz ne yapıyoruz KENDİMİZ dışında devlet,aile,çevre ve en önemlisi bağımlı olanın suçlu olduğunu hemen söylüyoruz.Çünkü bu konuda diğer bilgi gerektiren etkenlere sahip olmak bizi yoracağından en zahmetsiz olanı tercih etmek kolayımıza geliyor. Başka bir açıdan bakacak olursak biz toplumsal bir yozlaşmayı eleştirebiliriz. Ancak bunu yapabilmek için her şeyden önce bizim bu yozlaşmada payımız var mı? Veya biz bu yozlaşmayı giderebilmek için neler yapabiliriz ve yapıyoruz gibi sorulara vicdanen cevap verebilmeliyiz. Eğer bu sorulara net ve doğru cevabımız yoksa o zaman suma erdemimizi geliştirmek hem kendimiz hem de çevremiz için çok daha verimli olacaktır.

Eleştirmek şüphesiz bilgi gerektiren zahmetli,akıl yorucu,zaman gerektiren çok çok ciddi bir iş olmanın yanında Çözümünü içinde barındıran zor bir olaydır.Eğer eleştiren kişi bu yetilere sahip değilse eleştirmesi bozmaktan başka bir işe yaramaz.Bizler iki farklı eleştiriye sahibiz demiştik birincisinde Yön göstermek,düzeltmek arzulanırken hiç şüphesiz bunda yukarıda belirtilen BİLGİ gerektiren yetilere sahip olmak şarttır.İkinci durum eleştiride ise bunlardan yoksun bu özelliklere sahip kişilerin yaptığı eleştiride anlamdan sadece laf olsun babında veya durumu daha da kötüye götürmek amacıyla yapılan eleştiri çeşididir.

Sonuç itibari ile eleştirebilmek bilgelik, aydın ufka sahip olma ve de çözüme katkı sunmak amacıyla yapılan ve ideal insanın ve toplumun oluşmasında en Ciddi ve zor işlerden biridir.Buna tahammül edebilmek için önce eleştiriyi tanımak ve DÜZELTMEK amaç edinilmelidir.

ELEŞTİRİ YAPARKEN DİKKAT EDİNİZ Kİ ELEŞTİRİLECEK DURUMA DÜŞMEYİN…